Specialistische zorg Amsterdam | Sport Medisch Centrum Amsterdam (2023)

Menu

Afspraak?

Bel 020-6627244

ofOnline intake inplannen

Contactformulier
 • Fysiotherapie
 • Manuele Therapie
 • Sportarts
 • Specialisten
 • Team
 • Nieuws
 • Contact
 • nl
 • en

Specialistische zorg Amsterdam | Sport Medisch Centrum Amsterdam (1)

Sport Medisch Centrum Amsterdam

Naast onze fysiotherapeuten en sportartsen, biedt Sport Medisch Centrum Amsterdam ruimte aan nog meer sportspecialisten onder één dak. Met deze multidisciplinaire kennis in huis kunnen we u optimaal adviseren en behandelen.

Maak een afspraak

info@smcamsterdam.nl

Bel vrijblijvend: 020 6627244

Het High Performance Center Amsterdam is de afdeling inspanningsfysiologie van het SMC Amsterdam. Je kunt je hier laten testen met als doel jouw sportprestatie te verbeteren en de kans op blessures te verminderen.

Voor meer informatie kijk hier.

Mensendieck

Mensendieck

Bij SMC Amsterdam wordt Oefentherapie Mensendieck aangeboden. Een Oefentherapeut Mensendieck maakt u bewust van uw houding en manier van bewegen in het dagelijkse leven. Vervolgens krijgt u oefeningen, instructies en adviezen die toegepast kunnen worden in uw werkomgeving, thuissituatie, tijdens het sporten en het beoefenen van hobby’s.
Op deze manier leert u gezonder te bewegen en kunt u er zelf voor zorgen dat (pijn)klachten verminderen of verdwijnen.

OEFENTHERAPIE MENSENDIECK WORDT VAAK TOEGEPAST BIJ:

 • Houdingsklachten (zit-,stahoudingen/ of dagelijkse handelingen)

 • Rug-, nek- en schouderklachten, KANS/ RSI, H.N.P (Hernia)

 • Lumbago

 • ThoracicOutletSyndrome

 • Hyperventilatie, spierspanningshoofdpijn

 • Standafwijkingen van gewrichten/ houdingsafwijkingen

 • Artrose, hypermobiliteit, scoliose

Tevens heeft onze therapeute eenvalpreventiecursusgevolgd.Valpreventie kan ingezet worden bij val-gevaarlijke ouderen. Door het valrisico te verminderen, blijven ouderen fysiek sterker, vermindertdekans op sociale isolatie, blijven ze sociaal actieveren mobielerentot slotkunnen ze langer zelf thuis blijven wonen.

MettherapeuteNenadeVoogdwordter samen met u een individueel behandelplan opgesteld waarbij u stap voor stap de tips,tricsen instructies in het dagelijkse leven kunt toepassen. De insteek van de behandelmethode is dat u leert wat u zelf kunt doen.

VERGOEDING/KOSTEN:

Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt hangt af van de wijze waarop u aanvullend verzekerd bent. Raadpleeg daarom vante voreneerst uw zorgverzekeraar. Indien de behandelingen niet vergoed worden betaald u € 35,- per behandeling.

Maak een afspraak

balie@smcamsterdam.nl

Bel vrijblijvend: 020 6627244

Sportpsychologie

Sportpsychologie

Bij het willen behalen van sportprestaties of het herstellen van een blessure wordt in eerste instantie vooral aandacht gegeven aan het fysieke aspect. Bij beide spelen er echter ook mentale factoren een rol, die van invloed kunnen zijn op het wel of niet behalen van je beste prestatie. Bij het sporten en zeker bij herstel zijn frustratie, motivatie verlies, twijfels, spanning, afleiding en het niet behalen van het gewenste niveau geen zeldzame ervaringen. De meest gestelde vraag is, hoe kom ik hier vanaf? Het vervelende antwoord, waarschijnlijk niet. Dit omdat we gedachten en gevoelens niet (altijd) kunnen controleren.

De vraag is dus, hoe gaat je hier (het beste) mee om zodat deze ervaringen minder of zelfs helemaal geen effect meer hebben op uw prestaties? Dit is waar onze VSPN® sportpsychologe Marijn van Bladeren je door middel van mentale trainingen in kan begeleiden. Tijdens deze trainingen brengt Marijn jouw persoonlijkheid, situatie en ambities in kaart en helpt ze vaardigheden te trainen om het gewenste gedrag te bereiken. Daarom is sportpsychologie ook zeer geschikt voor sporters waarbij het al goed gaat, maar die nog beter willen worden.

JE KUNT O.A. DENKEN AAN EEN SPORTPSYCHOLOOG IN AMSTERDAM WANNEER:

 • Je naast het trainen van de fysieke gesteldheid ook de mentale vaardigheden als doorzettingsvermogen, concentratie en zelfvertrouwen wil (blijven) trainen.
 • Je merkt dat je niet verder komt in het herstel proces (met of zonder een aanwijsbare fysieke oorzaak).
 • Je tijdens het sporten of herstellen van een blessure belemmerd wordt door emoties en gedachten.
 • Je als coach of team wil ontwikkelen op mentaal vlak (leiderschapsstijl, communicatie, samenwerking, etc.)

VERGOEDING/KOSTEN:

Trainingen bij een sportpsycholoog worden momenteel nog niet vergoed door de zorgverzekeraar. Je kunt altijd een afspraak maken voor een gratis intake gesprek. Een training bedraagt €65,- (excl. Btw) en duurt 60 minuten.

Maak een afspraak

balie@smcamsterdam.nl

Bel vrijblijvend 020 6627244

Diëtetiek

Diëtetiek

Bij onze sportdiëtisten Gaby Herweijer, Marlies Nagel en Roos Bootsman kunt u terecht voor behandeling en vragen over voeding gerelateerde problemen. Bij intensieve sport (eventueel op wedstrijdniveau), voor prestatieverbetering, maar ook voor een optimaal herstel na een blessure, kan het samenstellen van de juiste sportvoeding helpen. Samen wordt gekeken naar een voedingsadvies op maat, aangepast op de voedingseisen en wensen binnen uw sport.

U kunt terecht met vragen over:

 • gewichtsproblemen: onder- of overgewicht
 • medische aandoening: diabetes en reuma
 • cholesterol klachten: hoge bloeddruk
 • maag- en darmklachten
 • voedingsadvies voor kinderen
 • voedselovergevoeligheid
 • zwangerschap en borstvoeding

Daarnaast heeft Roos zich in het bijzonder gespecialiseerd in oncologie en sportvoeding en Gaby in maag-, darm- en leverklachten waaronder prikkelbare darm syndroom en coeliakie. Gaby en Marlies zijn ook kinderdiëtist.

vragen of afspraken maken:

Gaby, Marlies, Roos en Robyn zijn te bereiken via info@voedingplusadvies.nlof via 06-24710868. Kijk voor meer informatie op www.voedingplusadvies.nl

Maak een afspraak

info@voedingplusadvies.nl

Bel vrijblijvend: 06-24710868

Sportmassage

Sportmassage

Sportmassages hebben een herstellende, maar ook preventieve functie.

Preventief: sportmassage wordt toegepast om vermoeidheidsverschijnselen, die het directe gevolg zijn van lichamelijk inspanning, te doen verminderen. De afvalstoffen die vermoeidheidsverschijnselen als pijn of kramp veroorzaken, worden uit de spieren gemasseerd.

Voorbereidend: sportmassage wordt ook gebruikt om spieren voor een sportprestatie te activeren, als onderdeel van de warming up.

Herstellend: het effect van vrijwel ieder vorm van massage, is geestelijke en lichamelijke ontspanning. Naast het ontspannen gevoel dat massage geeft, zal het lichaam ook sneller herstellen.

Niet sporters:

Sport en verrichtingen in het dagelijks leven hebben vaak dezelfde invloed op ons lichaam, daarom is (sport)massage ook voor niet-sporters ook zinvol.

Osteopathie

Osteopathie

Osteopathie is een geschikte manier om onder andere sportblessures die blijven terugkeren goed te behandelen. Omdat de osteopathie op andere vlakken zoekt naar de oorzaak van de blessure dan de fysiotherapeut, kan dit een goedeaanvullingzijn voor de weg naar herstel. In de praktijk blijkt de samenwerking tussen fysiotherapeut en osteopaat erg goed te werken.

Osteopathie is een manuele behandelmethode, die zich richt op het behandelen van de oorzaak van de klachten. Het richt zich op de relaties tussen de gewrichten, wervelkolom, organen en andere weefsels van het menselijk lichaam. Voor een fit gevoel moet het lichaam bewegen volgens een natuurlijke balans. Verstoringen van deze balans, bewegingsblokkades genoemd, kunnen voor klachten zorgen.

Vergoeding/kosten:

De kosten per behandeling bedragen €95,-. Osteopathie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Maak een afspraak

info@osteo-med.nl

Bel vrijblijvend: 06-19200988

Personal Training

Personal Training

Personal training is de meest effectieve manier om uzelf in topconditie te brengen en te houden.

Een personal trainer is niet alleen een trainer, maar ook uw coach, motivator en inspirator die u stimuleert lichaam en geest in balans te brengen op weg naar een gezonde levensstijl. Samen met u wordt er een persoonlijk programma afgestemd op uw geschiedenis, sportverleden, werk en ritme en specifieke doelen. Zonder dat u er erg in heeft worden binnen mum van tijd gezonde voeding en sporten een gewoonte.

WERKWIJZE:

 • gratis intake gesprek. Hierin worden uw wensen besproken en wordt er een nulmeting uitgevoerd
 • vervolgens wordt er een programma opgesteld van gemiddeld 12 weken om het gewenste resultaat te kunnen bereiken
 • om de zes weken wordt er een tussenmeting uitgevoerd
 • aan het eind van het programma wordt door middel van een eindmeting gemeten of het gewenste resultaat is bereikt

PERSONAL TRAINING IS BEDOELD VOOR MENSEN DIE:

 • weer fit willen worden na een blessure
 • gewicht willen verliezen
 • algehele conditie willen verbeteren
 • meer spierkracht willen ontwikkelen
 • begeleid willen worden naar nieuwe prestaties
 • meer bewegingsvrijheid en stressbestendigheid willen ontwikkelen

Vergoeding/kosten:

Personal training kost €65 euro per training (incl. BTW). De trainingen worden elke dag van de week gegeven, zowel overdag als ’s avonds.

VSO sportzolen

Podologie / VSO sportzolen

In het SMC maken we gebruik van podologische VSO sportzolen ter ondersteuning van uw voeten. Maak een afspraak met een van onze specialisten Tim Overbeek of Iver Röhling. Vaak zien we steeds terugkomende klachten vanwege bijvoorbeeld een scheefstand in het bekken dat veroorzaakt wordt door een beenlengteverschil. In veel gevallen kan dit verholpen worden door middel van de VSO sportzolen.

Bloedlab

Bloedlab

In het Sport Medisch Centrum Amsterdam zit een vestiging van het bloedlaboratorium Atalmedial.

U kunt hier terecht voor:

 • Er wordt bij u bloed afgenomen en deze wordt geanalyseerd
 • Er is de mogelijkheid om een hartfilmpje te laten maken

Atalmedial is van maandag t/m vrijdaggeopend van 7:00 tot en met 12:00 uur.

U heeft een doorverwijzing nodig van uw arts.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated: 03/01/2023

Views: 5869

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.